Trang điểm khi đi chụp ảnh thẻ CCCD gắn chip được không?

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

 Trang điểm khi đi chụp ảnh thẻ CCCD gắn chip được không?