Chồng chết, vợ đi lấy người khác có được chia thừa kế không?

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Chồng chết, vợ đi lấy người khác có được chia thừa kế không?